Κατά κανόνα τα χρώματα δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

 

  • Σε όσα προϊόντα υπάρχει σαφής ημερομηνία λήξης, αυτή αναγράφετε στη συσκευασία.
  • Βασική αρχή είναι τα προϊόντα να μένουν αποθηκευμένα μακριά από υγρασία και πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
  • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες φύλαξης όπως αυτές αναφέρονται στα Δελτία Ασφαλείας του κάθε προϊόντος.


Αν αραιώσουμε το χρώμα μας με νερό, μπορούμε να το διατηρήσουμε μόνο λίγες μέρες.
Καλό είναι να αραιώνουμε μόνο όση ποσότητα σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε.